Thursday, September 20, 2018

 

De Korstanemonen zitten in de orde uit de onderklasse van de Zoatharie ze behoren tot de klasse van de bloemdieren Antharia genaamd.

De korstanemoon heeft een divers verspreidingsgebied in de middelandse zee en het noordoosten van de Atlantische oceaan. Vaak zijn ze te vinden op rotswanden of de onderkant van een grot.

Korstanemonen kunnen solitair zijn of in kolonies zitten. De poliepen bevatten geen skelet maar wel zes tentakels waarop zich netelcellen bevinden. De tentakels worden gebruikt om voedsel te vangen. De poliepen van een kolonie zijn verbonden aan elkaar door weefselstrengen en vormen onderling groepjes.

 

Palythoa sp. ( spijkerpoliepen )

Herkomst: Rode Zee, Filipijnen,  Indonesische oceaan

Gevaarlijk voor mens: Ja, hij is giftig

Kleuren: Meestal meerkleurig, bruin, groen en rood

Houdbaarheid: Makkelijk

Stroming: Martige wisselende stroming

Verlichting: Matig tot sterke verlichting

Voedsel: Licht, stofvoer, zooxanthellen, fijn gemalen voer

Aquarium grootte: +- 50liter

Maximale grootte: 2cm per poliep

Uitleg: Ze bevatten zooxanthellen dat wil zeggen dat ze een sterke lichtopbrengst wel eisen. Je kan ze gericht bijvoederen met Artemia en mysis. Pas wel op met het hanteren van deze koralen want ze bevatten een giftige stof Palytoxin genaamd.

Deze kan lijden tot plotselinge misselijkheid, hoge koorts, tintelingen in de handen. Het is dus een zeer giftige stof!!!

 


Parazoanthus sp. ( balie poliepen )

Herkomst:  Indonesische oceaan

Gevaarlijk voor mensen: Nee

Kleuren: Geelkleurige buttons

Houdbaarheid: Makkelijk

Stroming: Matige wisselende stroming

Verlichting: Matig tot sterke verlichting

Voedsel: Artemia, bosmiden, cyclops, daphnia, dierlijk plankton, levende artemia, lopbster eieren, mysis

Aquarium grootte: +- 100liter

Maximale grootte: +- 1 cm

Uitleg: Parazoanthus gracilis kan zeer snel groeien , bij de een wordt het een plaag, bij de ander wil het in het geheel niet groeien. .Toch worden deze zogenaamde "balie poliepen", regelmatig onder deze naam in de handel aangeboden. De meest geschikte plaats in het aquarium is in de buurt van de bodem met een lichte, maar af en toe ook sterke stroming uit wisselende richting.Deze korstanemonen kunnen sterk netelen, een veilige afstand tot andere dieren is dan ook beslist aan te bevelen. Het regelmatig gericht voeren met kleine kreeftachtige draagt tot het welzijn en ontwikkeling van deze korstanemonen bij.


 

 

 

 Zoanthus sp. "knoop poliep"

Herkomst:  Indonesische oceaan, Stille oceaan en Rode Zee

Gevaarlijk voor mensen: Niet bekend

kleuren: Meerkleurig. Vaak te vinden in grijs organje, paars groen maar ook in andere diverse kleuren 

Houdbaarheid: Goed houdbaar als je de verlichting en stroming goed in acht neemt

Stroming: Matige stroming

Verlichting: Sterke verlichting

Voedsel: Levende artemia, cyclops, artemia, organische stoffen, stofvoer, fijn gemalen voer

Aquarium grootte: +- 100liter

Maximale grootte: +- 1cm

Uitleg: Deze korstanemoon vermenigvuldigd zich zeer snel als alle water peilen goed in orde blijven. Licht is ook van groot belang omdat ze zooxanthellen bevatten. Bijvoederen is wel aan te raden.